fbpx

Regionalna pożyczka pomocowa – dla kogo?

Pożyczka pomocowa jest jedną z pożyczek finansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Pozostałe pożyczki unijne to – pożyczka obrotowa i pożyczka inwestycyjna. Pożyczka pomocowa została stworzona jako produkt skierowany do przedsiębiorstw poszkodowanych skutkami Covid-19.

Pożyczka unijna, a leasing – porównanie

Pożyczka unijna to wsparcie oferowane przedsiębiorcom w ramach Funduszy Europejskich. Pożyczka jest formą zwrotną – przedsiębiorca otrzymuję przyznaną kwotę, którą spłaca wraz z należnymi odsetkami, na zasadach ustalonych w umowie. Kwotę pożyczki należy przeznaczyć na konkretny cel. Leasing również jest formą finansowania pewnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia dostęp do dóbr bez konieczności ich zakupu, co znaczy, że leasingodawca ma jedynie prawo do ich używania, ale nie jest ich właścicielem.