fbpx

Pożyczka unijna, a leasing – porównanie

Spis treści

Pożyczka unijna i leasing to dwa popularne sposoby finansowania inwestycji dla firm – co jest korzystniejsze? Jaka jest różnica pomiędzy pożyczką unijną, a leasingiem? W jaki sposób finansować zakup lub używanie środków trwałych?

Pożyczka unijna, a leasing

Pożyczka unijna to wsparcie oferowane przedsiębiorcom w ramach Funduszy Europejskich. Pożyczka jest formą zwrotną – przedsiębiorca otrzymuję przyznaną kwotę, którą spłaca wraz z należnymi odsetkami, na zasadach ustalonych w umowie. Kwotę pożyczki należy przeznaczyć na konkretny cel. Leasing również jest formą finansowania pewnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia dostęp do dóbr bez konieczności ich zakupu, co znaczy, że leasingodawca ma jedynie prawo do ich używania, ale nie jest ich właścicielem.

Pożyczka unijna, a leasing - koszty

Korzystanie z pożyczki unijnej oraz leasingu łączy się z ponoszeniem kosztów. Całkowitym kosztem leasingu jest suma wszystkich opłat związanych bezpośrednio z leasingiem, są to:

 • czynsz inicjalny (pierwsza wpłata) oraz ewentualnie opłata manipulacyjna

 • suma wszystkich rat

 • wykup

Suma wszystkich opłat nie musi równać się wartości przedmiotu leasingowanego. Warto zaznaczyć, że suma ta nie uwzględnia takich kosztów jak opłaty wstępne, ubezpieczenia, gwarancje i liczne opłaty manipulacyjne, czasem ubezpieczenia oraz innych opłat. 

Kosztem pożyczek unijnych są odsetki. Często ta forma finansowania przedsiębiorstw charakteryzuję się zerowym lub bardzo niskim oprocentowaniem.

Pożyczki unijne, a leasing - wpływ na wysokość podatku dochodowego

Środki trwałe zakupione za pieniądze z pożyczki unijnej są własnością przedsiębiorstwa, dlatego ich amortyzacja będzie wpływała na podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku. Innym czynnikiem wpływającym na te wartości to odsetki od pożyczki. Samej wartości pożyczki nie wykazuje się jako przychód podatkowy, a rat jako koszt podatkowy.

Leasing także generuje koszty, które obniżają podstawę do opodatkowania. Jednak to co przedsiębiorca może uznać za koszt podatkowy zależy od rodzaju leasingu.

Leasing - rodzaje, różnice i koszty podatkowe

 • Leasing operacyjny – zakłada, że przedmiot umowy jest częścią składnika leasingodawcy i ma prawo do amortyzowania środka trwałego. Leasingobiorca, czyli użytkownik przedmiotu umowy może odliczyć od kosztów uzyskania przychodu:

  a) wstępną opłatę leasingową

  b) raty leasingowe

  c) koszty użytkowania przedmiotu

 • Leasing finansowy – przedmiot umowy traktowany jest jako składnik majątku leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca może odliczyć od podatku:

  a) odsetkową cześć rat

  b) odpisy amortyzacyjne

  c) koszty użytkowania przedmiotu

Pożyczka unijna, a leasing - wkład własny

Kolejna różnica to możliwość sfinansowania przedmiotu bez wkładu własnego i w kwocie brutto w przypadku pożyczki unijnej gdzie przy leasingu operacyjnym zawsze będzie wymagany wkład własny oraz wykup końcowy.

Pożyczka unijna, a leasing - możliwość wcześniej spłaty

Istotną kwestią jest fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wcześniejsza spłata
leasingu operacyjnego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu – w przypadku samochodów to okres 2 lat, a wcześniejsza spłata wiąże się z ryzykiem zakwestionowania przez urząd skarbowy wliczania w koszty uzyskania przychodu zapłaconych już rat leasingowych. 

Wcześniejsza spłata pożyczki unijnej nie generuje takich problemów. Pożyczkę można spłacić w każdym momencie bez żadnych dodatkowych opłat, a pojazd możemy amortyzować do końca okresu amortyzacji, zachowując już ujęte w kosztach amortyzację i odsetki.

Pożyczka unijna, a leasing - ubezpieczenie środka trwałego

Ubezpieczenie jest bardzo ważnym elementem zarówno umowy leasingowej jak i umowy pożyczkowej . Wyraźna różnica pomiędzy tymi ubezpieczeniami polega na oczekiwaniach leasingobiorcy oraz pożyczkodawcy – leasingodawca zawsze wymaga maksymalnego zakresu ubezpieczenia auto casco natomiast instytucje finansujące pożyczki unijne zazwyczaj wymagają polisy auto casco bez narzucania zakresu ubezpieczenia co wpływa na niższą cenę polisy. Niektórzy leasingodawcy zastrzegają sobie wybranie towarzystwa ubezpieczeniowego, zazwyczaj wybierają oferty z najlepszymi warunkami, co przekłada się na cenę polisy. Zdarza się, że leasingodawcy naliczają dodatkowe opłaty do polisy zawartej we własnym zakresie. Leasingodawca jako właściciel pojazdu decyduje o formie naprawy czy wypłacie odszkodowania. 

Należy też zwrócić uwagę na dodatkowe opłaty przy leasingu związane z otrzymaniem mandatów lub zawiadomień z towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ zdarza się, że za czynności leasingodawcy w związku z mandatami czy pismami z TU są pobierane dodatkowe opłaty.

Kupując środek trwały ze środków z pożyczki unijnej stajemy się właścicielem pojazdu i sami decydujemy o warunkach polisy oraz towarzystwie ubezpieczeniowym, Instytucja finansująca nie narzuca formy ubezpieczenia. Jak właściciel pojazdu sami załatwiamy sprawę szkód i decydujemy o naprawie czy wypłacie odszkodowania. 

Pożyczka unijna, a leasing - podsumowanie

Obie formy finansowania są korzystniejsze niż kredyt bankowy, ale należy zaważyć, że to pożyczka unijna okazuje się formą najkorzystniejszą. Głównymi zaletami pożyczki unijnej jest fakt, że stajemy się właścicielami środka trwałego w momencie jego zakupy,  a jako właściciele mamy pełne prawo decydowania o sposobie jego użytkowania oraz zakresie ubezpieczenia. Nie bez znaczenia są koszty jakimi możemy wpłynąć na wysokość podatku dochodowego.

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twój biznes. Skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy, aby rozpocząć rozmowę, która może zmienić przyszłość Twojej firmy. A jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami i poradami, śledź nasze kanały w mediach społecznościowych. Razem możemy osiągnąć więcej!

Znaleźliśmy dla Ciebie
inne artykuły

Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Jesteśmy
doświadczeni
w skutecznym
pozyskiwaniu
pożyczek
unijnych

Grupa Innvesto to zespół wykwalifikowanych ekspertów, których celem jest wsparcie firm przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego na ich cele rozwojowe. Zajmujemy się przygotowywaniem dla naszych Klientów kompletnej dokumentacji pożyczki unijnej, a także doradztwem w tym obszarze, aby realizacja planów biznesowych stała się możliwa. Wspólnie pracujemy na Twój sukces i rozwój Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami, aby wziąć finansowanie na swój biznes

Jeśli nasza oferta wpisuje się w Twoje potrzeby biznesowe i uważasz, że możemy Ci pomóc, zgłoś się do nas. Wyślij nam swoje zgłoszenie, w którym opiszesz Twoją sytuację i obszar w którym możemy udzielić Ci wsparcia.


Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności Innvesto. Polityka prywatności dostępna jest na stronie Polityki Prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa wiadomość.