fbpx

Regionalna pożyczka inwestycyjna – pożyczka na rozwój
regionalna pożyczka unijna

Spis treści

Pożyczki unijne są niezwykle ważnym instrumentem finansowym, który umożliwia firmom różnej wielkości rozwój i ekspansję ich działalności. W obliczu rosnących wyzwań gospodarczych oraz ciągłej potrzeby innowacji, pozyskanie odpowiedniego finansowania staje się kluczowe dla sukcesu wielu przedsiębiorstw.

Pożyczki oferowane przez Unię Europejską są skierowane do firm, które poszukują nie tylko kapitału, ale także elastyczności i wsparcia w realizacji swoich długoterminowych celów biznesowych.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym są pożyczki unijne, jakie korzyści niosą ze sobą dla biznesu oraz jak skutecznie je pozyskać, aby maksymalizować potencjał swojej firmy.

Pożyczka inwestycyjna - podstawowe informacje

Pożyczka inwestycyjna dla przedsiębiorstw to jedna z pożyczek finansowanych ze środków unijnych, a udzielanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, tzw. regionalna pożyczka inwestycyjna. Pozostałe pożyczki unijne to – pożyczka pomocowa i pożyczka obrotowa.  Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa, w tym zakup środków trwałych.

Pożyczki unijne dla przedsiębiorstw na finansowanie działalności rozwojowej firmy

Z założenia pożyczki unijne są produktem skierowanym do przedsiębiorstw. Prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej generuje koszty, które mają różny charakter i łączą się każdym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pokrywanie kosztów inwestycji z na bieżąco wypracowywanych środków może negatywnie wpłynąć na zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, np. wobec dostawców i obniżyć jakość inwestycji. Środki z zewnątrz wydają się lepszą formą finansowania inwestycji – dlatego warto skorzystać z regionalnej pożyczki inwestycyjnej.  Pożyczkę unijną dla przedsiębiorstw mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które spełnią określone warunki i złożą kompletny wniosek do odpowiedniej dla adresu siedziby lub miejsca działalności Instytucji Finansującej. Finansowanie działalności inwestycyjnej ze środków unijnych jest dużo tańsze oraz łatwiej dostępne, ze względu na mniej restrykcyjne warunki jakie musi spełnić firma niż w banku.  

Pożyczki unijne – rodzaje

Środki unijne dla przedsiębiorstw są rozdysponowywane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w województwie Śląskim to śląskie pożyczki unijne i przybierają formę:

To co najważniejsze – pożyczkę unijną zawsze pozyskuje się na sfinansowanie konkretnego celu.

Środki unijne dla firm są rozdysponowywane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i przybierają formę:

 • Pożyczki Pomocowej (Płynnościowej),
 • Pożyczki Obrotowej,
 • Pożyczki Inwestycyjnej. 

Unijna pożyczka inwestycyjna - dla kogo?

Programy unijne dla przedsiębiorstw Qo forma wsparcia kierowana głównie do sektora MŚP, a ich celem jest zwiększanie konkurencyjności tego sektora. Pożyczka inwestycyjna skierowana jest do:
 • mikroprzedsiębiorstw
 • małych przedsiębiorstw
 • średnich przedsiębiorstw
O klasyfikacji przedsiębiorstw pod względem wielkości można przeczytać tutaj.

Regionalna pożyczka inwestycyjna dla przedsiębiorstw - w jakich regionach Polski jest dostępna?

Regionalny charakter pożyczek unijnych oznacza, że są one udzielane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Każdy RPO realizuje swoje zadania na podstawie administracyjnego podziału Polski na województwa, czyli każde województw to region dla działania RPO. Regionalna Pożyczka inwestycyjna jest dostępna we wszystkich regionach Polski.

Warunki regionalnej pożyczki inwestycyjnej dla przedsiębiorstw

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
 • do 5 mln złotych
 • okres spłaty to nawet 6 lat
 • oprocentowanie od 0% w skali roku
 • prowizja za udzielenie od 0%
 • bez konieczności posiadania wkładu własnego

Warunki pożyczki obrotowej mogą różnić się dla przedsiębiorców z poszczególnych regionów.

Jakie warunki musi spełniać wnioskodawca by otrzymać inwestycyjną pożyczkę unijną?

 • wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorą (z wyłączeniem projektów na rozpoczęcie działalności,
 • wnioskodawca posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie, gdzie składany jest wniosek,
 • przedsiębiorca/przedsiębiorstwo nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, ani nie znajduje się w toku likwidacji,
 • nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych – składki ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaległości podatkowych,
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w punkcie powyżej,

Regionalna unijną pożyczka inwestycyjna - na jaki cel?

 • zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny)
 • zakup środków transportu (w tym samochody osobowe)
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie, licencje)
 • zakup nieruchomości komercyjnych
 • budowę
 • remont
 • marketing

Gdzie złożyć wniosek o unijną pożyczkę inwestycyjną dla przedsiębiorstw?

Kompletny wniosek o udzielenie unijnej pożyczki inwestycyjnej, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć we właściwej dla adresu siedziby lub miejsca działalności przedsiębiorstwa Instytucji Finansującej. Instytucje Finansujące działają regionalnie, na terenie danego województwa. Instytucje Finansujące są wybierane na drodze przetargów przez BGK i zajmują się dystrybucją środków z Funduszy Europejskich.

Jak złożyć wniosek o unijną pożyczkę inwestycyjną dla przedsiębiorstw?

Aby skorzystać z pożyczki unijnej dla przedsiębiorstw należy złożyć kompletny wniosek, dołączając do niego wymagane dokumenty finansowe oraz zaświadczenia.
Wniosek można wypełnić oraz złożyć osobiście w odpowiedniej Instytucji Finansującej lub zlecić sporządzenie wniosku oraz jego złożenie podmiotowi specjalizującemu się w pozyskiwaniu pożyczek unijnych.

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twój biznes. Skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy, aby rozpocząć rozmowę, która może zmienić przyszłość Twojej firmy. A jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami i poradami, śledź nasze kanały w mediach społecznościowych. Razem możemy osiągnąć więcej!

Znaleźliśmy dla Ciebie
inne artykuły

Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Jesteśmy
doświadczeni
w skutecznym
pozyskiwaniu
pożyczek
unijnych

Grupa Innvesto to zespół wykwalifikowanych ekspertów, których celem jest wsparcie firm przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego na ich cele rozwojowe. Zajmujemy się przygotowywaniem dla naszych Klientów kompletnej dokumentacji pożyczki unijnej, a także doradztwem w tym obszarze, aby realizacja planów biznesowych stała się możliwa. Wspólnie pracujemy na Twój sukces i rozwój Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami, aby wziąć finansowanie na swój biznes

Jeśli nasza oferta wpisuje się w Twoje potrzeby biznesowe i uważasz, że możemy Ci pomóc, zgłoś się do nas. Wyślij nam swoje zgłoszenie, w którym opiszesz Twoją sytuację i obszar w którym możemy udzielić Ci wsparcia.


Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności Innvesto. Polityka prywatności dostępna jest na stronie Polityki Prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa wiadomość.