fbpx

Pożyczka unijna, a leasing – porównanie

Pożyczka unijna to wsparcie oferowane przedsiębiorcom w ramach Funduszy Europejskich. Pożyczka jest formą zwrotną – przedsiębiorca otrzymuję przyznaną kwotę, którą spłaca wraz z należnymi odsetkami, na zasadach ustalonych w umowie. Kwotę pożyczki należy przeznaczyć na konkretny cel. Leasing również jest formą finansowania pewnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia dostęp do dóbr bez konieczności ich zakupu, co znaczy, że leasingodawca ma jedynie prawo do ich używania, ale nie jest ich właścicielem.

Pożyczka obrotowa dla firm – wprowadzenie

Pożyczka obrotowa jest jedną z pożyczek finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli ze środków unijnych. Pozostałe to – pożyczka płynnościowa i pożyczka inwestycyjna. Jej główną zaletą jest możliwość finansowania bieżących zobowiązań wobec dostawców, więc przeznaczenia jej na zakup towarów. Nie jest to jednak pożyczka dla wszystkich – jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pożyczkę obrotową?

Pożyczka Unijna dla firm

Spis treści Czym są unijne pożyczki dla firm? Do jakich firm skierowane są pożyczki unijne? Co wyróżnia pożyczki unijne? Jakie korzyści dla firm wynikają z korzystania z pożyczek unijnych? Pożyczka […]