fbpx

Pożyczki unijne – porównanie

Spis treści

Jakie są rodzaje pożyczek unijnych? Czym różnią się pożyczki obrotowe od pożyczek inwestycyjnych? Jakie kwoty można pozyskać w ramach pożyczek unijnych? Na jakie cele można pozyskać pożyczkę unijną?

Pożyczki unijne - wprowadzenie

Fundusze Europejskie, czy inaczej nazywane Środki Unijne to pieniądze przeznaczane przez Unie Europejską na wspieranie rozwoju krajów członkowskich. W ramach tych Funduszy przewidziane są środki przeznaczane dla przedsiębiorstw. Jedną z form pomocy przedsiębiorstwo są pożyczki unijne, są to zwrotne instrumenty finansowe, charakteryzujące się bardzo niskim oprocentowaniem i zerową prowizją, co sprawia, że są najtańszą formą finansowania działalności i rozwoju firm.

Pożyczki unijne – rodzaje

Głównym zadaniem Regionalnych Programów Operacyjnych jest dystrybucja środków unijnych dla przedsiębiorstw z poszczególnych regionów Polski. W ramach RPO można skorzystać z trzech pożyczek unijnych dla firm, są to:

 • Pożyczka Pomocowa (płynnościowa),
 • Pożyczka Obrotowa,
 • Pożyczka Inwestycyjna,

W ostatnim czasie pojawiają się nowe rodzaje pożyczek – pożyczki ekologiczne i pożyczki wksportowe.

Cechy wspólne dla pożyczek unijnych

Regionalny charakter pożyczek unijnych

Pożyczki unijne udzielane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, co w praktyce oznacza zróżnicowane warunki pożyczek ze względu na adres siedziby lub miejsca działalności przedsiębiorstwa. 
 
Wymagana forma prawna przedsiębiorstwa
 
Pożyczka unijna przeznaczona jest dla przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej firmy czyli dla :
 • jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • spółek cywilnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek jawnych,
 • czy spółek akcyjnych.
Większość pożyczek unijnych skierowana jest do sektora MŚP (Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Oznacza to więc, że najczęściej pożyczki są skierowane do osób lub instytucji już prowadzących działalność gospodarczą.
 
Warunki jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa
 • wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorą (z wyłączeniem projektów na rozpoczęcie działalności),
 • wnioskodawca posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie, gdzie składany jest wniosek,
 • przedsiębiorca/przedsiębiorstwo nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, ani nie znajduje się w toku likwidacji,
 • nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych – składki ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaległości podatkowych,
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w punkcie powyżej,

Zabezpieczenia pożyczek unijnych

Instytucje udzielające pożyczek unijnych wymagają zabezpieczenia. Niezależnie od rodzaju pożyczki zabezpieczenia te mają taką samą formę – wymagane są dwa prawne zabezpieczenia w tym obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz drugie prawne zabezpieczenie

Zestawienie najważniejszych informacji o produkcie - porównanie pożyczek unijnych

Pożyczka Pomocowa Pożyczka Obrotowa Pożyczka Inwestycyjna
Kwota pożyczki
max 15 mln
30 - 500 tysięcy
max 5 mln
Oprocentowanie
od 0,24%
od 0,24%
od 0,24%
Okres spłaty
do 7 lat
do 7 lat
do 10 lat
Dla kogo
mikro, małe, średnie
mikro, małe, średnie
mikro, małe, średnie
Przeznaczenie na konkretny cel
tak
tak
tak
Wymagane zabezpieczenie
tak
tak
tak
Dla przedsiębiorstw dotkniętych Covid-19
tak
tak
tak

Pożyczki unijne - przeznaczenie - różnice

Pożyczka pomocowa (płynnościowa) została stworzona by pomagać przedsiębiorstwom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w wyniku pandemii i lockdownu.

Pożyczka obrotowa ma pomagać w finansowaniu bieżących zobowiązań wobec dostawców, w tym przeznaczenie jej na zakup towarów.

Pożyczka inwestycyjna to środki finansowe przeznaczane na rozwój przedsiębiorstwa, w tym zakup środków trwałych, czy budowę linii produkcyjnych.

Pożyczki unijne – cel - różnice

Pożyczka unijna dla firm zawsze udzielana jest na konkretny cel, a każdy rodzaj pożyczki może realizować określony zakres celów.

Środki z pożyczki pomocowej mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, w tym np.:

 • koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
 • bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancje nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Pożyczki obrotowe przeznaczane są na:

 • zakup towarów handlowych,
 • zakup produktów,
 • zakup półproduktów.

Pożyczka inwestycyjna może być przeznaczona na:

 • środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny),
 • środki transportu (w tym samochody osobowe),
 • wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie, licencje),
 • zakup nieruchomości komercyjnych,
 • budowę,
 • remont,
 • marketing.

To jedynie przykłady celów jakie można zrealizować ze środków unijnych. Lista nie jest zamknięta, można sfinansować także inne cele.

Cechy wspólne dla pożyczek unijnych

Regionalny charakter pożyczek unijnych

Pożyczki unijne udzielane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, co w praktyce oznacza zróżnicowane warunki pożyczek ze względu na adres siedziby lub miejsca działalności przedsiębiorstwa. 
 
Wymagana forma prawna przedsiębiorstwa
 
Pożyczka unijna przeznaczona jest dla przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej firmy czyli dla :
 • jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • spółek cywilnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek jawnych,
 • czy spółek akcyjnych.
Większość pożyczek unijnych skierowana jest do sektora MŚP (Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Oznacza to więc, że najczęściej pożyczki są skierowane do osób lub instytucji już prowadzących działalność gospodarczą.
 
Warunki jakie muszą spełniać przedsiębiorstwa
 • wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorą (z wyłączeniem projektów na rozpoczęcie działalności),
 • wnioskodawca posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie, gdzie składany jest wniosek,
 • przedsiębiorca/przedsiębiorstwo nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, ani nie znajduje się w toku likwidacji,
 • nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych – składki ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaległości podatkowych,
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w punkcie powyżej,

Zabezpieczenia pożyczek unijnych

Instytucje udzielające pożyczek unijnych wymagają zabezpieczenia. Niezależnie od rodzaju pożyczki zabezpieczenia te mają taką samą formę – wymagane są dwa prawne zabezpieczenia w tym obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz drugie prawne zabezpieczenie

Pożyczki unijne - podsumowanie porównania

Idea pożyczki unijnej dla przedsiębiorstw sprawia, że wszystkie pożyczki unijne mają one wspólne założenia, są to między innymi:

 • regionalny charakter pożyczek unijnych,
 • fakt, że wnioskodawcą może być każde przedsiębiorstwo niezależnie od jego formy prawnej,
 • jednakowe warunki jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa by otrzymać pożyczkę,
 • ustalona forma zabezpieczenia pożyczek unijnych.

Różnice pomiędzy pożyczkami unijnymi można zauważyć w konstrukcji samego produktu, czyli w:

 • oprocentowaniu pożyczki,
 • okresu spłaty pożyczki,
 • celu przeznaczenia środków finansowych.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę unijną dla firm?

Aby skorzystać z pożyczki unijnej dla przedsiębiorstw należy złożyć kompletny wniosek, dołączając do niego wymagane dokumenty finansowe oraz zaświadczenia.

Wniosek można wypełnić oraz złożyć osobiście w odpowiedniej Instytucji Finansującej lub zlecić sporządzenie wniosku oraz jego złożenie podmiotowi specjalizującemu się w pozyskiwaniu pożyczek unijnych.

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twój biznes. Skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy, aby rozpocząć rozmowę, która może zmienić przyszłość Twojej firmy. A jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami i poradami, śledź nasze kanały w mediach społecznościowych. Razem możemy osiągnąć więcej!

Znaleźliśmy dla Ciebie
inne artykuły

Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Jesteśmy
doświadczeni
w skutecznym
pozyskiwaniu
pożyczek
unijnych

Grupa Innvesto to zespół wykwalifikowanych ekspertów, których celem jest wsparcie firm przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego na ich cele rozwojowe. Zajmujemy się przygotowywaniem dla naszych Klientów kompletnej dokumentacji pożyczki unijnej, a także doradztwem w tym obszarze, aby realizacja planów biznesowych stała się możliwa. Wspólnie pracujemy na Twój sukces i rozwój Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami, aby wziąć finansowanie na swój biznes

Jeśli nasza oferta wpisuje się w Twoje potrzeby biznesowe i uważasz, że możemy Ci pomóc, zgłoś się do nas. Wyślij nam swoje zgłoszenie, w którym opiszesz Twoją sytuację i obszar w którym możemy udzielić Ci wsparcia.


Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności Innvesto. Polityka prywatności dostępna jest na stronie Polityki Prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa wiadomość.