fbpx

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Spis treści

Czym są Fundusze Europejskie? Dla kogo przeznaczone są Fundusze Europejskie? W jaki sposób pozyskać środki z Funduszy Europejskich?

Fundusze Europejskie - podstawowe informacje

Fundusze Europejskie to środki finansowe przeznaczone dla członków Unii Europejskiej. To dzięki tym Funduszom wzmacniana jest konkurencyjność gospodarcza krajów członkowskich. Polska korzystała jak dotąd z budżetów UE na lata: 2000-2006 (wstępując do UE w 2004 r.), 2007-2013, nadal korzystamy z tego na lata 2014-2020, a aktualnie korzysta ze środków na lata 2021-2027.

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko: inwestujemy w bezpieczeństwo energetyczne Polski, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska, bezpieczny i ekologiczny transport. Pieniądze przeznaczamy także na rozwój ochrony zdrowia, a także rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego; budżet: 113,4 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: inwestujemy w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność naszej gospodarki. Z programu korzystają głównie przedsiębiorcy oraz sektor nauki; budżet: 37,1 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: dzięki pieniądzom z programu poprawiamy sytuację osób na zmieniającym się rynku pracy, dbamy o rozwój edukacji i usług zdrowotnych. Wspieramy rodziców w opiece nad dziećmi i osoby ze szczególnymi potrzebami; budżet: 18,8 mld zł
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: program przyśpiesza podróż w cyfrową przyszłość. Zwiększamy dostęp do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego i rozwijamy e-usługi. Wzmacniamy cyberbezpieczeństwo oraz podnosimy kompetencje cyfrowe społeczeństwa; budżet: 9,2 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: dodatkowym wsparciem obejmujemy Polskę Wschodnią. Z programu korzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego. Program ułatwia rozwój biznesu, transportu, obejmuje też inwestycje w sieci energetyczne, ochronę środowiska i turystykę; budżet: 12,3 mld zł
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową: pieniądze przeznaczamy na wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących; budżet: 2,4 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa: wspieramy wspólną politykę rybołówstwa, unijną politykę morską, zrównoważone rybołówstwo i ochronę żywych zasobów morza. Inwestujemy w bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Dbamy o bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów. Poprawiamy skuteczność międzynarodowego zarządzania oceanami; budżet: 2,3 mld zł
 • Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo: w skład wchodzą 3 progamy: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW)
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich: realizujemy działania wzmacniające potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich oraz przedsięwzięcia koordynacyjne, np. w obszarze Funduszy Europejskich; budżet: 2,5 mld zł
 • 16 programów regionalnych: każde województwo posiada własny program finansujący inwestycje na jego terenie. Dzięki nim regiony będą wspierać przedsiębiorczość, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia czy kultury. Dbają one o infrastrukturę społeczną i środowisko. Fundusze wspierają także technologie cyfrowe, energetykę oraz transport; budżet: 155,4 mld zł
 • Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej): programy mają charakter międzynarodowy i wspierają wymianę kulturową, współpracę naukową, biznesową i samorządową ponad granicami państw; budżet: 2,2 mld zł

Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są częścią strukturalnych funduszy europejskich, których celem jest wspieranie rozwoju regionalnego i zwiększanie konkurencyjności regionów w Unii Europejskiej.

 • rozwój przedsiębiorczości
 • lepszy dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury,
 • poprawa infrastruktury społecznej,
 • troska o środowisko,
 • technologie cyfrowe, energetyka i transport

RPO dla firm

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oferowane jest wsparcie dla firm w postaci pożyczek unijnych. Pożyczki te są ważnym elementem wspierającym rozwój gospodarczy poszczególnych województw.

Ale środki te to także poręczenia i gwarancje, o które mogą ubiegać się firmy.

Jak skorzystać ze środków z Regionalnych Programów Operacyjnych dla firm?

Ze środków dla firm z RPO może skorzystać każda firma, która ma siedzibę w Polsce. Nie ma znaczenia branża, w której działa przedsiębiorstwo, ani jego wielkość.

O środki można wnioskować niemal przez cały rok, chociaż warto zwrócić uwagę na aktualny program – czy spełnia nasze potrzeby takie jak:

 • maksymalna możliwa kwota pożyczki unijnej,
 • okres karencji,
 • czas spłaty,
 • forma zabezpieczenia.

Wnioski o pożyczkę unijną można składać w wybranej Instytucji Finansującej. 

Najważniejsze to by pamiętać, że każda z Instytucji Finansującej posiada własny wzór wniosku i należy to sprawdzić jeszcze przed rozpoczęciem kompletowania dokumentacji wnioskujacej.

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 dla firm - podsumowanie

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) mogą zawierać różnorodne wsparcie dla firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które są istotnym motorem gospodarczym w regionach. Jednym z nich są pożyczki unijne, które przyznawane są dla firm na określnych dla regionu warunkach. Pożyczki unijne może pozyskać każda firma, niezależnie od wielkości oraz branży, w której działa.

Znaleźliśmy dla Ciebie
inne artykuły

Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Pożyczki unijne, dotacje unijne, pożyczka dla firm, kredyty unijne dla firm, dofinansowania unijne.
Jesteśmy
doświadczeni
w skutecznym
pozyskiwaniu
pożyczek
unijnych

Grupa Innvesto to zespół wykwalifikowanych ekspertów, których celem jest wsparcie firm przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego na ich cele rozwojowe. Zajmujemy się przygotowywaniem dla naszych Klientów kompletnej dokumentacji pożyczki unijnej, a także doradztwem w tym obszarze, aby realizacja planów biznesowych stała się możliwa. Wspólnie pracujemy na Twój sukces i rozwój Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami, aby wziąć finansowanie na swój biznes

Jeśli nasza oferta wpisuje się w Twoje potrzeby biznesowe i uważasz, że możemy Ci pomóc, zgłoś się do nas. Wyślij nam swoje zgłoszenie, w którym opiszesz Twoją sytuację i obszar w którym możemy udzielić Ci wsparcia.


Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności Innvesto. Polityka prywatności dostępna jest na stronie Polityki Prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich nie podania, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa wiadomość.