fbpx

Województwo Mazowieckie – unijne finansowanie dla firm

Unijne wsparcie dla przedsiębiorstw oferowane jest w formie niskoprocentowych pożyczek na finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności. Główne produkty pożyczkowe to pożyczka pomocowa(płynnościowa), obrotowa i inwestycyjna. Mazowieckie pożyczki unijne to produkty na warunkach dostosowanych do specyfiki strategii rozwoju regionu, kierowane głównie do sektora MŚP.