fbpx

Województwo Śląskie – środki unijne dla firm

Pożyczki unijne to realne wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. W ramach funduszy unijnych zostały stworzone trzy produkty kierowane do przedsiębiorstw – pożyczka obrotowa, pożyczka pomocowa oraz pożyczka inwestycyjna. Śląskie pożyczki unijne dla firm udzielane są na w ramach RPO dla województwa Śląskiego.

Województwo Dolnośląskie – środki unijne dla firm

Dolnośląskie pożyczki dla firm udzielane są przedsiębiorcom działającym na terenie województwa Dolnośląskiego. Jak każde pożyczki unijne charakteryzują się niskim oprocentowaniem i zerową prowizją. W ramach funduszy unijnych zostały stworzone trzy produkty kierowane do przedsiębiorstw – pożyczka obrotowa, pożyczka pomocowa oraz pożyczka inwestycyjna.

Województwo Kujawsko-Pomorskie – regionalne pożyczki unijne dla firm

Pożyczki unijne są kierowane głównie do sektora MŚP na rozwój mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz finansowanie ich bieżącej działalności. W ramach programów unijnych można skorzystać z trzech rodzajów pożyczki unijnej – pomocowej, inaczej zwanej płynnościowej, obrotowej oraz inwestycyjnej. Kujawsko-pomorskie pożyczki dla firm udzielane są na warunkach zgodnych z aktualnym programem rozwoju regionu.